Wij doen ons best om de info op deze website up to date te houden. Indien u toch onjuiste of achterhaalde info zou opmerken, gelieve ons te contacteren via duoplus@topuntgent.be en dan passen wij dit zo snel mogelijk aan

Visie

De website is opgebouwd aan de hand van de bouwstenen van een duaal leertraject: informeren, oriënteren, screenen, matchen, begeleiden en evalueren en biedt informatie, tips, tools, methodieken, materialen en coaching aan die in elke bouwsteen ondersteunend/inspirerend kunnen werken.

Daarmee willen we ook een eerste aanzet geven om coachend, procesmatig en groeigericht samen met jongeren actief te werken aan (het zoeken naar) hun antwoord op een aantal belangrijke leerloopbaanvragen nl.

Weet ik wat ik kies? Weet ik wat ik kan? Weet ik wat ik wil? Weet ik wat ik nodig heb?

INFORMEREN      Je weet heel goed wat duaal leren inhoudt, je weet waar je het kan volgen, wat het is, hoe het er aan toegaat, wat je kan behalen, … Je gaat actief op zoek naar informatie, je vraagt ernaar, je zoekt op, …

‘Weet ik wat ik kies?’

 

ORIËNTEREN        Samen met je leerkrachten, CLB begeleider, ouders, vrienden, ... heb je de voorbije jaren, weken, maanden een aantal gesprekken gedaan, activiteiten, oefeningen, … waaruit je voor jezelf geleerd hebt wat je goed kan, wat je nog niet zo goed kan, waar je sterktes en je werkpunten liggen … je hebt hierover gepraat, nagedacht, er aan gewerkt, … je kan zelf ook goed zeggen wat je wil in een richting, in een werk en wat niet.

‘Weet ik wat ik kan?’   ‘Weet ik wat ik wil?’
Oefeningen die je alleen kan doen     

Oefeningen om in groep te doen

Dit gaat uiteraard niet op 1 week tijd.

Hieraan werkte je al sinds de lagere school, je hebt al veel kansen gehad om dingen over jezelf te leren; alleen of samen met anderen.  Op het einde van de tweede graad secundair onderwijs wordt er een tussentijdse evaluatie opgemaakt. Je krijgt van school uit een advies over je arbeidsrijpheid en je arbeidsbereidheid. De sterkte is als je dit ook voor jezelf herkent, kan aanvullen, meeneemt, …

SCREENEN            Je hebt beslist om een duaal leertraject te doen. Op je (nieuwe) school leg je een aantal screeningstesten/activiteiten af die je inzicht geven in welk traject je opstart (start je duaal of start je eerst in een aanloopfase?)

MATCHEN            Je gaat (samen met je trajectbegeleider) op zoek naar een bedrijf dat bij jou ‘past’. Je weet wat je wil, wat je goed kan, hoe je met dingen omgaat, waar je nog kan/wil in leren, wat je daarvoor nodig hebt …. en jij en het bedrijf maken afspraken over hoe je hierin begeleid kan/wil worden. 

Foto: TechniekBeeldbank.nu

‘Weet ik wat ik nodig heb?’

BEGELEIDEN         Je bent gestart in je duale leertraject. Je leert technische en algemene competenties aan op school EN op de werkvloer. Je leert niet alleen technische competenties maar je leert ook algemene vaardigheden die nodig zijn om als werknemer op de werkvloer te kunnen meedraaien, te kunnen leren, jezelf te kunnen ontwikkelen. (‘soft skills’)

Je wordt hierin geholpen, begeleid door je mentor op de werkvloer, je praktijkleerkracht op school en je trajectbegeleider. Je neemt hierin zelf een grote verantwoordelijkheid op door jezelf steeds een aantal kritische vragen te stellen, te evalueren, bij te sturen, …

EVALUEREN         Doorheen je traject zijn er momenten waarop iedereen rond de tafel zit om te bekijken hoever je staat in je leertraject. Dit zijn leerkansen, ze laten je toe om duidelijkheid te krijgen over je leertraject, om te bespreken wat goed gaat, wat nog niet zo goed gaat en wat er nodig is om hierin te groeien…

Dit zijn geenszins vragen die enkel in een duaal traject van toepassing zijn. Zij maken ideaal gezien deel uit van de ruimere leerloopbaanoriëntering van jongeren over schooljaren, scholen en onderwijsvormen heen.

De materialen, groeipaden, reflecties, ... gebruikt door de coaches van DUOplus en verzameld in deze website vormen een kritische uitnodiging om op zoek te gaan naar samenwerkingen, partnerschappen, innovatieve ideeën ... die jongeren actief helpen om een antwoord te kunnen bieden op deze vragen. Het is de overtuiging van de coaches van DUOplus dat een oplossingsgerichte, handelingsgerichte houding van de begeleider van deze jongeren, essentieel is voor succeservaringen en het creëren van de 'goesting' om verder op zoek te gaan naar ...

De aandacht voor OLB (onderwijsloopbaanbegeleiding) vormt voor de coaches een belangrijke leidraad in de werking. De medewerkers van DUOplus zijn ook betrokken in een netoverschrijdende werkgroep OLB waarin alle Gentse CLB's actief samen hun schouders zetten onder het uitwerken van initiatieven die netoverschrijdende aandacht hebben voor het verspreiden van objectieve informatie over het Vlaamse Onderwijs en de mogelijkheden hierin. Aandacht voor een procesmatige en groeigerichte onderwijsloopbaanbegeleiding is hierin belangrijk voor alle betrokkenen (jongeren; leerkrachten, ouders, de omgeving, ... )

Meer info over deze werking kan u vinden op de website van TOPunt Gent.