Wij doen ons best om de info op deze website up to date te houden. Indien u toch onjuiste of achterhaalde info zou opmerken, gelieve ons te contacteren via duoplus@topuntgent.be en dan passen wij dit zo snel mogelijk aan

Duaal leren is een nieuwe vorm van leren die zich bij uitstek leent tot de optimalisering van samenwerkingen en procesmatig en groeigericht werken. Deze website vormt een aanzet om informatie, tools, methodieken, coaching, denkkaders aan te reiken die ingezet kunnen worden om samenwerking en oriëntering te optimaliseren.

De website is het resultaat van 4 jaar projectmatig werk en coaching door de medewerkers van DUOplus (TOPunt  Gent) in scholen en bedrijven in Vlaanderen die opgestart zijn met een duaal leertraject.

Naast de voortdurende aandacht voor procesmatig en groeigericht (samen)werken, vertrekt de werking van de coaches vanuit een aantal belangrijke bouwstenen:

Foto: TechniekBeeldbank.nu

 

  • Ervaringsgerichte en actieve werkvormen  Alle aangeboden oefeningen en activiteiten zijn bedoeld als een actieve werkvorm, waarin observatie van de jongere en ervaringsgericht leren centraal staat. Dit ligt in de lijn van de invulling van duaal leren als methodiek en onderwijsvorm waarin ook leren door ervaring centraal staat. We stellen de jongere met zijn kwaliteiten centraal in de eigen leerloopbaan.
  • Oplossingsgericht werken  Vanuit het oplossingsgericht werken is de jongere de expert in zijn eigen ervaringen en kan de coach (dit is de leerkracht, mentor, leerling- en trajectbegeleider, CLB-medewerker) een steun zijn om deze eigen leerloopbaan scherp te stellen
  • Handelingsgericht samenwerken  Door systematisch te werken krijg je zicht op generieke competenties, arbeidsrijpheid en – bereidheid van jongeren. In deze website willen we aandacht hebben voor onderwijsbehoeftes van jongeren en actief op zoek gaan naar die situaties waarin groei mogelijk is. We zoeken naar een goeie match tussen de kwaliteiten van jongeren en de gekozen studierichting / werkplek. Uiteindelijk worden redelijke aanpassingen geformuleerd en gesprekken met begeleiding, mentoren, leerkrachten open getrokken.
  • Gedeelde verantwoordelijkheid  In een duaal leertraject zijn verschillende partijen betrokken. Jongere, school, werkplek zijn allen verantwoordelijk voor de voortgang in een leertraject van een jongere in een duale richting. Dit vraagt om op een open en groeigerichte manier met elkaar in communicatie te gaan.

Met dit idee ontstond een boeiende samenwerking tussen TOPunt, jongeren, scholen, bedrijven en sectoren die hun schouders zetten onder een duale richting elk vanuit hun eigen expertise.

Deze website vertrekt vanuit ervaringen, expertise, bestaande en nieuwe materialen, kennisdeling, coaching die in deze projecten uitgewerkt is / gebruikt is in het kader van de nieuwe duale leertrajecten. De website werd geschreven voor verschillende betrokkenen in een (duaal) leerproces en bevat tips, materialen en informatie die ook door de verschillende actoren kan geraadpleegd worden in het kader van duaal leren of in een ruimer kader van onderwijsloopbaanoriëntering.

Sinds het schooljaar 2018-2019 zijn de medewerkers van DUOplus ook meewerkende partner in het Europese project SEAL. In dit project wisselen de Europese partners uit rond thema's als mentoropleiding en begeleiding van jongeren in een duaal traject (VET). 

Volg ons op facebook

@seeandlearnproject