Wij doen ons best om de info op deze website up to date te houden. Indien u toch onjuiste of achterhaalde info zou opmerken, gelieve ons te contacteren via duoplus@topuntgent.be en dan passen wij dit zo snel mogelijk aan

Begeleiden en evalueren

BEGELEIDEN         Je bent gestart in je duale leertraject. Je leert competenties aan op school EN op de werkvloer. Je leert niet alleen technische competenties maar je leert ook algemene vaardigheden die nodig zijn om als werknemer op de werkvloer te kunnen meedraaien, te kunnen leren, jezelf te kunnen ontwikkelen. (‘soft skills’). Je wordt hierin geholpen, begeleid door je mentor op de werkvloer, je praktijkleerkracht op school en je trajectbegeleider. Je neemt hierin zelf een grote verantwoordelijkheid op door jezelf steeds een aantal kritische vragen te stellen, te evalueren, bij te sturen, …

EVALUEREN         Doorheen je traject zijn er momenten waarop iedereen rond de tafel zit om te bekijken hoever je staat in je leertraject. Dit zijn leerkansen, ze laten je toe om duidelijkheid te krijgen over je leertraject, om te bespreken wat goed gaat, wat nog niet zo goed gaat en wat er nodig is om hierin te groeien…